Немедикаментозно лечение на артериална хипертония

Целта на лечение на хипертонично болните е да се контролира артериалното налягане в стойности под 140mmHg за систолното и 90 mmHg за диастолното налягане и по този начин да се предотвратят усложненията и смъртността при тях. Като самостоятелен подход, немедикаментозно лечение може да се прилага само при лица с гранична хипертония (систолно налягане 140-160mmHg и/или диастолно налягане 90-95 mmHg) и лекостепенна хипертония (систолно налягане 140-180mmHg и/или диастолно налягане 90-105mmHg) при условие, че няма други съпътстващи рискови фактори или данни за увреждане на най-чувствителните към болестта органи(сърце, мозък, бъбреци и съдове).

То успешно може да се съчетава с лекарствената терапия при всички останали фази от развитието на болестта. Първоначалната преценка за това до колко е подходящо и безопасно немедикаментозното лечение се прави само от лекар и неговите указания трябва стриктно да се спазват. Промяна на начина на живот, което е същината на немедикаментозния подход на лечение на високото артериално налягане, в най-голяма степен зависи от желанието и волята на самия болен, след като той се е консултирал с личния си лекар и е взел под внимание неговите препоръки.

Трябва да се разбере, че промяната на стила на живот в редица случаи е първата и успешна крачка, която всеки един засегнат от високо артериално налягане може да направи в стремежа си за подобряване на здравното си състояние. Чрез него се постига понижавае на артериалното налягане, редуциране на други рискови фактори за сърдечносъдовата система(нарушена мастна обмяна и захарен диабет) и ранна смъртност.За постигането на тези позитивни промени е необходимо да се спазват следните стъпи:

– Намаляване на наднорменото тегло.
Нормализирането на теглото може да бъде постигнато само чрез осигуряване на намален калориен прием и повишен калориен разход. И едното и другото трябва да се правят разумно и постепенно,а не да се търси бърз ефект, което не е безопасно. Понижаването на теесната маса се отразява благоприятно не само на артериалното налягане, но и помага за корекция на липидната (мастната) обмяна и захарния диабет. Освен това е установено, че намаляването на теглото в комбинация с медикаменти дава по-добри резултати при лечението на хипертонията, отколкото прилагането само на лекарства. Тъй като всеки организъм реагира индивидуално към ограничаване на храната, правилно е, преди да се пристъпи към налагане на диетата, да се направи консултация с лекар-диетолог.

Ограничаване консумацията на готварска сол. има проучвания, които показват, че средният прием на готварска сол у нас е около 15-16грама. В същото време препоръчваното количество е 6 грама дневно. Артериалното налягане на хора с лекостепенна хипертония ще реагира положително на такова ограничение на солта. За тази цел трябва да се избягва допълнителното посоляване на храната, когато се ползват полуфабрикати, както и да се намали консумацията на пакетирани храни, консерви и сирена, тъй като те самите съдържат сол. При консултация с личния лекар или лакар-диетолог трябва да се прецени също необходимостта от коригиране на съдържанието на калций и калий. Балансирането на тези два елемента може да повлияе благоприятно на повишеното артериално налягане.

Обогатяването на диетата с плодове и зеленчуци ще доведе до внасянето в организма на полезните витамини, микроелементи и фибри. Умерената и разумна окнсумацияи на кафе не води до трайно повишаване на артериалното налягане. Ето защо изпиването на чаша ароматно кафе на ден не трябва да се приема за обременяващ фактор. – Алкохол. Редовната и ежедневна консумация на алкохол е в състояние да намали рязко ефекта на използваните медикаменти. Хората с високо артериално налягане трябва да се стремят към силно ограничаване на алкохола, примерно до 1 чаша вино или 1 бира, или 50-60гр. концентрат. Нужно е да се разбере, че хипертоници, които прекаляват с алкохола, многократно увеличават риска от фатални усложнения.

– Тютюнопушенето, без да има пряка връзка с артериалното налягане, е фактор с висока вредност за сърдечно-съдовата система въобще. Именно като такъв той трябва да бъде отстранен от живота на хипертонично болния човек. Комбинацията тютюнопушене и високо артериално налягане също така рязко увеличава вероятността от фатален изход.

– Физическа активност. Тя има многопосочно полезно действие. Чрез нея се постига намаляване на наднорменото тегло, а от друга страна, посредством натренираността на организма има профилактична роля по отношение на сърдечно-съдовите заболявания и понижавае на смъртността.

За хипертонично болните са полезни динамичните, но не и статичните натоварвания. Ето защо, преди да се премине към спортуване е редно да се направи консултация с личния лекар. Тя е задължителна за хора с развити вече сърдечно-съдови усложнения. За тях е по-добре да се включат в специални курсове за рехабилитация. За болните, при които предварителният преглед не е установил здравни нарушения, умереното спортуване може да повлияе само благоприятно на артериалното налягане.

One thought on “Немедикаментозно лечение на артериална хипертония

Вашият коментар