Ние (НЕ)заслужаваме тази планета!

Тъмно е, тихо е, идеално време за нахлуване на разни мисли… Белите дробове на планетата горят……